Kup teraz: Viagra

 

Forumlarz zamówienia

 

Temat wiadomości:

Twoje imię i nazwisko (wymagane)

Adres (ulica, numer domu/lokalu) (wymagane)

Kod pocztowy, miejscowość (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Viagra:

Cialis:

Kamagra:

Levitra:

Kamagra w żelu:

Apcalis w żelu:

Twoja wiadomość:Przepisz poniższy kod:
captcha

 

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

VIAGRA 100 mg, tabletki powlekane
Syldenafil w postaci cytrynianu.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
– Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
– Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
informacja.
– Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż
może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
– Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.
Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek VIAGRA i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku VIAGRA
3. Jak stosować lek VIAGRA
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek VIAGRA
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku VIAGRA

1. CO TO JEST LEK VIAGRA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
VIAGRA należy do grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5.
Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. VIAGRA pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego. VIAGRA nie powinna być stosowana przez pacjentów, u których nie stwierdzono zaburzeń erekcji. VIAGRA nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet.
Lek VIAGRA jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u mężczyzn, czyli impotencji
definiowanej jako niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VIAGRA
Kiedy nie stosować leku VIAGRA
– Jeśli pacjent przyjmuje azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może powodować
niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego. Należy poinformować lekarza jeśli pacjent
przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy, leki te są często stosowane w celu łagodzenia
objawów dławicy bolesnej (ból w klatce piersiowej”). W razie wątpliwości należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.
– Jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (np.: azotan amylu), ponieważ ich
jednoczesne przyjmowanie może również powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia
tętniczego.
– Reakcja alergiczna (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek ze składników
leku VIAGRA..
– Ciężkie choroby serca lub wątroby.
– Niedawno przebyty udar lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego
krwi.
– Dziedzicznych zmian degeneracyjnych siatkówki, takich jak zwyrodnienie barwnikowe
siatkówki (retinitis pigmentosa).
– Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku nietętniczej przedniej
niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek VIAGRA
Poinformować lekarza o:
– Niedokrwistości sierpowatokrwinkowej (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek
krwi), białaczce (choroba nowotworowa krwi), szpiczaku mnogim (choroba nowotworowa
szpiku kostnego)
– Jeśli u pacjenta stwierdzono anatomiczne zniekształcenie prącia lub chorobę Peyroniego.
– Dolegliwościach ze strony serca. W tym przypadku lekarz powinien ocenić czy stan mięśnia
sercowego pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną.
– Chorobie wrzodowej lub zaburzeniach krzepnięcia (jak hemofilia).
– Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać
stosowanie leku VIAGRA i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
Leku VIAGRA nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi rodzajami terapii zaburzeń wzwodu.
Stosowanie leku VIAGRA u dzieci i młodzieży
Leku VIAGRA nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.
Stosowanie leku VIAGRA u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza, który może zadecydować o podaniu mniejszej dawki leku VIAGRA.
Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, także tych, które wydawane są bez recepty.
VIAGRA może wykazywać interakcje z niektórymi lekami, zwłaszcza stosowanymi w leczeniu bólu w klatce piersiowej. W przypadku wystąpienia pogorszenia się stanu zdrowia, należy poinformować lekarza o zażyciu leku VIAGRA. Nie należy przyjmować leku VIAGRA jednocześnie z innymi lekami, bez zalecenia lekarza.
Nie należy stosować leku VIAGRA jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego. Należy zawsze poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje azotany, które są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”).
Nie należy stosować leku VIAGRA jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (np.: azotanamylu), ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego.
W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy, stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, zaleca się rozpoczęcie leczenia od najniższej dawki (25 mg) leku VIAGRA.
70
U niektórych pacjentów, którzy przyjmują leki ?-adrenolityczne z powodu wysokiego ciśnienia krwi lub rozrostu prostaty może dochodzić do zawrotów głowy lub zamroczenia, które mogą być objawami niedociśnienia ortostatycznego, polegającego na spadku ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania lub siadania. Objawy takie występowały u niektórych pacjentów przyjmujących jednocześnie lek VIAGRA i leki ?-adrenolityczne. Najbardziej prawdopodobne jest to w ciągu 4 godzin od przyjęcia leku VIAGRA. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia tych objawów, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki swojego leku ?-adrenolitycznego przed rozpoczęciem leczenia lekiem VIAGRA. Lekarz może zdecydować o zastosowaniu początkowej dawki 25 mg leku VIAGRA.
Stosowanie leku VIAGRA z jedzeniem i piciem.
Lek VIAGRA może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Chociaż przyjmowanie leku VIAGRA w czasie spożywania obfitych posiłków może wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia działania leku. Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu. Aby w sposób maksymalny wykorzystać możliwości lecznicze leku VIAGRA, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed zażyciem leku. Ciąża i karmienie piersią.
Lek VIAGRA nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Lek VIAGRA może spowodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia. Pacjenci przed prowadzeniem pojazdów mechanicznych lub obsługiwaniem urządzeń mechanicznych powinni zorientować się, w jaki sposób reagują na lek VIAGRA. Ważne informacje o niektórych składnikach leku VIAGRA
Pacjent, u którego stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, takich jak laktoza, powinien
zasięgnąć porady lekarza przed przyjęciem leku VIAGRA.

3. JAK STOSOWAĆ LEK VIAGRA
Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Zalecana dawka początkowa wynosi 50 mg.
Leku VIAGRA nie należy stosować częściej niż raz na dobę.
VIAGRA powinna być przyjęta na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.
W przypadku wrażenia, że działanie leku VIAGRA jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
VIAGRA umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku VIAGRA jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku. Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zażyciu leku VIAGRA nie dochodzi do erekcji lub, gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego. W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku VIAGRA U pacjenta mogą częściej występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone. Zażycie dawki większej niż 100 mg nie oznacza zwiększenia skuteczności leku Nie należy zażywać większej ilości tabletek niż przepisze lekarz.
Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecono. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE LEKU VIAGRA
Jak wszystkie leki, także VIAGRA może wywoływać działania niepożądane, chociaż nie u każdego
one wystąpią. Działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem leku VIAGRA są zwykle łagodnie lub umiarkowanie nasilone i krótkotrwałe.
Jeśli w czasie stosunku płciowego lub po nim pacjent odczuwa ból w klatce piersiowej:
– powinien przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić,
– nie powinien pod żadnym pozorem przyjmować nitratów w celu złagodzenia bólu w klatce
piersiowej,
– powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Wszystkie leki, w tym VIAGRA, mogą wywoływać reakcje alergiczne. Należy natychmiast
skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta po zażyciu leku VIAGRA wystąpią następujące objawy:
nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, warg lub gardła.
Istnieją doniesienia o nadmiernie przedłużających się i czasem bolesnych wzwodach po przyjęciu leku VIAGRA. Jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Jeśli u pacjenta nagle wystąpi pogorszenie lub utrata wzroku, powinien on zaprzestać przyjmowania leku VIAGRA i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Bardzo częstym działaniem niepożądanym (występującym częściej niż u 1 na 10 pacjentów) jest
ból głowy.
Częste działania niepożądane (występujące u 1 na 10 do 100 pacjentów) to: nagłe zaczerwienienie twarzy, niestrawność, zaburzenia widzenia (widzenie z kolorową poświatą, nadwrażliwość na światło niewyraźne widzenie lub zmniejszenie ostrości widzenia), uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.
Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u 1 na 100 do 1000 pacjentów) to: wymioty, wysypka skórna, krwawienie do tylnej części oka, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, podwójne widzenie, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, nieregularne lub szybkie bicie serca, bóle mięśniowe, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy, dzwonienie w uszach, nudności, suchość w jamie ustnej, ból w klatce piersiowej oraz uczucie zmęczenia.
Rzadkie działania niepożądane (występujące u 1 na 1000 do 10 000 pacjentów) to: nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie, omdlenia, udar, krwawienie z nosa oraz nagłe osłabienie lub utrata słuchu.
Dodatkowymi działaniami niepożądanymi zgłaszanymi po wprowadzeniu leku na rynek były:
kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, nagła śmierć, atak serca lub przejściowe zmniejszenie przepływu krwi przez niektóre części mózgu. U większości, ale nie u wszystkich pacjentów występowały zaburzenia czynności serca przed przyjęciem leku VIAGRA. Nie jest możliwe określenie czy te działania niepożądane miały związek ze stosowaniem leku VIAGRA. Zgłaszano również drgawki lub napady padaczkowe i ciężkie reakcje skórne charakteryzujące się wysypką, pęcherzykami, złuszczaniem się skóry i bólem, wymagające natychmiastowej pomocy lekarza.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VIAGRA
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 30oC.
Tabletki należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, chronić przed wilgocią.
Nie należy stosować leku VIAGRA po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE
Co zawiera lek VIAGRA
– Substancją czynną leku VIAGRA jest syldenafil. Każda tabletka zawiera 100 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu).
– inne składniki leku to:
– Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, wodorofosforan wapnia (bezwodny), sól sodowa
kroskarmelozy, magnezu stearynian.
– Otoczka: hypromeloza, dwutlenek tytanu (E 171), laktoza, glicerolu trioctan, lak z
indygotyną (E 132)
Jak wygląda lek VIAGRA i co zawiera opakowanie.Tabletki pokryte są niebieską otoczką, mają kształt zaokrąglonego wielokąta, na jednej stronieumieszczony jest napis „PFIZER”, na drugiej napis „VGR 100”. Tabletki umieszczone są w blistrach po 2, 4, 8 lub 12 tabletek. Nie wszystkie wielkości opakowań są dostępne na rynku. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca .Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Limited, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Wielka Brytania
Wytwórca: Pfizer PGM, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, Francja

 

 . http://eventicketsale.com/lionel-richie-2016-tour/